Oan gia trái nghiệp

OAN GIA TRÁI NGHIỆP - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: NÓNG: Đề xuất ngay lập tức đình chỉ các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

NÓNG: Đề xuất ngay lập tức đình chỉ các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Xã hội

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết luận viện chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ, chữa bệnh là không đúng.

Xem thêm