ô nhiễm rác thải nhựa

Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Anh Bảy đảo Nam Du treo biển 'đổi rác lấy hải sản', CĐM: 'Người dân đã bất lực với du khách'

Anh Bảy đảo Nam Du treo biển "đổi rác lấy hải sản", CĐM: "Người dân đã bất lực với du khách"

Xã hội

Trên tấm biển ghi: "Vì môi trường, chúng tôi (Bảy Nam Du) xin đổi 1kg hải sản bằng 1kg rác nhựa". Được biết người dựng lên tấm biển này chính là anh Bảy.

Xem thêm