ô nhiễm đại dương

Ô NHIỄM ĐẠI DƯƠNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hơn 1,5 tỷ khẩu trang y tế bị vứt xuống biển từ đầu đại dịch COVID-19

Hơn 1,5 tỷ khẩu trang y tế bị vứt xuống biển từ đầu đại dịch COVID-19

Nhịp sống

Từ đầu đại dịch COVID-19, nhiều khẩu trang y tế thải ra biển với số lượng lớn. Điều này đã giết chết khoảng 100.000 động vật có vú và trăm loài sinh vật biển.

Bạn nghĩ mình thưởng thức hàu hay trai biển? Không đâu, bạn đang ăn nhựa đấy!

Bạn nghĩ mình thưởng thức hàu hay trai biển? Không đâu, bạn đang ăn nhựa đấy!

Xem thêm