nút Ruby YouTube

NÚT RUBY YOUTUBE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 4 thành viên BLACKPINK được YouTube tặng 4 chiếc nút Ruby đặc biệt

4 thành viên BLACKPINK được YouTube tặng 4 chiếc nút Ruby đặc biệt

Sao Châu Á

Trước khi nút Play Ruby danh giá về tay, BLACKPINK còn được tặng hẳn 4 chiếc nút được YouTube thiết kế đặc biệt.

Xem thêm