Nuốt lợn nuôi, trăn lăn ra chết nghẹn

12:00 14/11/2014

Vì quá tham ăn, chú trăn khổng lồ đã bị bắt và đánh cho chết nghẹn vì không thể di chuyển.