Nuốt lợn nuôi, trăn lăn ra chết nghẹn

14/11/2014, 12:00 GMT+07:00

Vì quá tham ăn, chú trăn khổng lồ đã bị bắt và đánh cho chết nghẹn vì không thể di chuyển.

Vì quá tham ăn, chú trăn khổng lồ đã bị bắt và đánh cho chết nghẹn vì không thể di chuyển.