Người đàn ông tìm thấy lợi ích của việc cho ong bám vào cằm

22/12/2016, 09:00 GMT+07:00

Một người đàn ông Ai Cập đã tạo cho mình bộ râu bằng cách thu hút ong đến đậu vào, mục đích của anh ta là tuyên truyền về lợi ích của ong.

Một người đàn ông Ai Cập đã tạo cho mình bộ râu bằng cách thu hút ong đến đậu vào, mục đích của anh ta là tuyên truyền về lợi ích của ong và chứng minh loài vật này không hung dữ.

Theo nguồn: Reuters