nước uống công cộng

NƯỚC UỐNG CÔNG CỘNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Ngán ngẩm cảnh phụ huynh bế con lên máy uống nước công cộng rửa chân tay: Không hiểu ý thức để đâu?

Ngán ngẩm cảnh phụ huynh bế con lên máy uống nước công cộng rửa chân tay: Không hiểu ý thức để đâu?

Xã hội

Máy nước uống công cộng là công trình, sáng kiến tuyệt vời của nhiều thành phố trung tâm ngoại quốc, ấy vậy mà khi về đến Việt Nam nó có thêm những "công dụng"

Xem thêm