Nước chúng ta vẫn sử dụng đến từ hành tinh khác?

27/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Nước chiếm phần lớn bề mặt trái đất, và hàng ngày chúng ta đều sử dụng nước, nhưng nguồn gốc nước đến từ đâu, bạn có biết không?

Nước chiếm phần lớn bề mặt trái đất, và hàng ngày chúng ta đều sử dụng nước, nhưng nguồn gốc nước đến từ đâu, bạn có biết không?

Mọi sự sống đều bắt nguồn từ nước, những sinh vật đơn bào đầu tiên xuất hiện trong nước. Có thể nói nó là nguồn sống của toàn bộ nhân loại. Có những giả thuyết nước bắt nguồn từ vũ trụ, vậy nó có thật không?


	
	Hàng ngày chúng ta đều sử dụng nước
Hàng ngày chúng ta đều sử dụng nước


	
	Tầng khí quyển đầu tiên chính là thứ giữ lại hơi nước trong trái đất
Tầng khí quyển đầu tiên chính là thứ giữ lại hơi nước trong trái đất


	
	Đá trên trái đất, thiên thạch và tiểu hành tinh đều có cùng nguồn gốc
Đá trên trái đất, thiên thạch và tiểu hành tinh đều có cùng nguồn gốc