Nuit Blanche

NUIT BLANCHE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tác phẩm từ nghệ thuật sắp xếp 10,000 cuốn sách

Tác phẩm từ nghệ thuật sắp xếp 10,000 cuốn sách

Độc

Được xây dựng dành cho lễ hội nghệ thuật Nuit Blanche ở Toronto, tháp sách này là một tác phẩm tuyệt đẹp của nghệ sĩ Tom Bendtsen.

Xem thêm