Notre Dame

NOTRE DAME - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Lý do thực sự khiến đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris trở nên kinh khủng, mất kiểm soát

Lý do thực sự khiến đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris trở nên kinh khủng, mất kiểm soát

Xã hội

Tuy nhiên theo các chuyên gia, lý do thực sự khiến vụ hỏa hoạn trở nên kinh khủng chính vì thiết kế của công trình kiến trúc lịch sử này.

Xem thêm