Noo Phước Thịnh - Lost

11/01/2016, 14:15 GMT+07:00

Team trai đẹp - Noo Phước Thịnh dẫn đầu tuyệt đối đạt điểm số 20 từ giám khảo và khán giả với ca khúc "Lost" của tác giả Hoàng Huy Long.

 Team trai đẹp - Noo Phước Thịnh dẫn đầu tuyệt đối đạt điểm số 20 từ giám khảo và khán giả với ca khúc "Lost" của tác giả Hoàng Huy Long.

Theo nguồn: The Remix 2016

Noo Phước Thịnh - Lost

Noo Phước Thịnh - Lost

Noo Phước Thịnh - Lost