Noo Phước Thịnh bật khóc khi kể về tuổi thơ bị xa lánh

18/02/2016, 17:09 GMT+07:00

Anh chàng từng có thời gian vừa phải phát tờ rơi, vừa làm người mẫu ảnh và còn bị bạn bè xa lánh...

Nguồn video: Ghế không tựa/vtv.vn

Noo Phước Thịnh bật khóc khi kể về tuổi thơ bị xa lánh

Noo Phước Thịnh bật khóc khi kể về tuổi thơ bị xa lánh

Noo Phước Thịnh bật khóc khi kể về tuổi thơ bị xa lánh