nỗi khổ tên dài

NỖI KHỔ TÊN DÀI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Các bạn buồn vì tên chỉ 'Văn' với 'Thị', còn tôi tên 4-5 chữ cũng... mệt lắm đây!

Các bạn buồn vì tên chỉ "Văn" với "Thị", còn tôi tên 4-5 chữ cũng... mệt lắm đây!

Bài viết

Không phải cứ tên dài dòng văn vẻ là sẽ mang đầy khí chất đâu. Có những người tên dài đến nỗi đi đâu cũng bị đọc sai và chế tên đến ngao ngán luôn đó.

Xem thêm