[Cười SML] Tuổi thanh xuân của hội "não cá vàng" chỉ để làm những điều ngớ ngẩn thế này đây!

01/12/2017, 19:00 GMT+07:00

Cho dù hội "não cá vàng" có cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ nhưng bằng một cách thần kì nào đó, họ vẫn quên sạch và đẩy mình vào tình cảnh khốn đốn.

Cho dù hội "não cá vàng" có cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ nhưng bằng một cách thần kì nào đó, họ vẫn quên sạch và đẩy mình vào tình cảnh khốn đốn.