Trẻ 05/05/2017

Hoặc bạn sẽ không biết có nên nôn hết ra hay không.

Đời 13/06/2016

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mình nghe bài nhạc đó mà nổi cả da gà còn thằng bạn thì chả có phản ứng gì?