Đời 28/02/2018

Qua kiểm tra, khám nghiệm hệ thống thiết kế xây dựng công an xác định việc lắp đặt ống thông khí từ các hầm cầu khi xây dựng đã đặt sai hướng ống thông khí.