Nillili Mambo - Block B

19/10/2012, 13:27 GMT+07:00

Hình ảnh Việt Nam cực chất trong MV mới nhất của nhóm nhạc Block B