Chơi Tài trợ 02/02/2019

Night For Romance mùa thứ 3 đã chính thức trở lại, thông qua đó giúp các bạn học sinh tăng khả năng giao tiếp, tự tin trước đám đông.