Niềm vui chỉ đến khi ta biết quan tâm

Niềm vui luôn bắt đầu khi ta biết chia sẻ.

Niềm vui luôn bắt đầu khi ta biết chia sẻ. Chính bạn là người mang đến tiếng cười mỗi ngày bằng cách dành lời quan tâm cho những người lặng lẽ mang cho ta niềm vui. Hôm nay bạn muốn dành lời quan tâm cho ai.

Coca Cola