Muốn tự vệ, bạn phải biết những yếu điểm trên cơ thể người để chống trả khi cần

25/08/2017, 17:40 GMT+07:00

Các nhà khoa học National Geographic đã tiến hành thí nghiệm về những điểm yếu trên cơ thể con người nhằm nghiên cứu ra những vị trí có thể dùng để tự vệ

Các nhà khoa học đã tiến hành thực nghiệm trên hình nộm cảm biến để tìm ra đâu thực sự là những điểm yếu trên cơ thể con người nhằm nghiên cứu ra những phương pháp tự vệ hữu hiệu cho người yếu thế. Chỉ với những lực đủ mạnh vào vị trí này đối thủ sẽ ngay lập tức bị nốc ao, thậm chí có thể gặp sát thương chí mạng nếu đụng phải dân nhà nghề.