7 tư thế "hại người" khiến sức khỏe giảm sút

21/01/2016, 07:30 GMT+07:00

Những tư thế đơn giản như nằm ngủ, đứng hay đọc sách sai tư thế cũng sẽ vô tình làm hại sức khỏe về lâu dài.

Những tư thế đơn giản như nằm ngủ, đứng hay đọc sách sai tư thế cũng sẽ vô tình làm hại sức khỏe về lâu dài.

Theo nguồn: LEAF

7 tư thế

7 tư thế

7 tư thế