Những trò chơi cảm giác mạnh kinh hoàng nhất thế giới

15/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Nếu những trò chơi cảm giác mạnh xuất hiện ở Việt Nam thì liệu các bạn có dám thử? Hãy cùng xem những trò chơi ấy "ghê" như thế nào nhé!

Nếu những trò chơi cảm giác mạnh xuất hiện ở Việt Nam thì liệu các bạn có dám thử? Hãy cùng xem những trò chơi ấy "ghê" như thế nào nhé!


	
	Một trong những trò chơi cảm giác mạnh.
Một trong những trò chơi cảm giác mạnh.


	
	Một trò chơi khác 'ghê' không kém.
Một trò chơi khác "ghê" không kém.