"Hết hồn" với những trào lưu làm đẹp "không giống ai" trên thế giới

14/10/2017, 14:45 GMT+07:00

Những trào lưu này đã từng "làm mưa làm gió" một thời trên mạng xã hội, như: trang điểm 100 lớp, trang điểm mặt khóc...

Những trào lưu này đã từng "làm mưa làm gió" một thời trên mạng xã hội, như: trang điểm 100 lớp, trang điểm mặt khóc...