Những tình huống lãng mạn "dở khóc dở cười"

12/03/2015, 08:00 GMT+07:00

Sự lãng mạn luôn có một cách biệt rất lớn giữa trong phim và đời thực với những tình huống "dở khóc dở cười".

Sự lãng mạn luôn có một cách biệt rất lớn giữa trong phim và đời thực với những tình huống "dở khóc dở cười".