Những tình huống chơi khăm khiến bạn "không thốt nên lời"

13/08/2015, 21:00 GMT+07:00

Sau một ngày mệt mỏi và căng thẳng thì những tình huống hài hước và chơi khăm sẽ khiến bạn được một phen giải tỏa căng thẳng cực hiệu quả.

Sau một ngày mệt mỏi và căng thẳng thì những tình huống hài hước và chơi khăm sẽ khiến bạn được một phen giải tỏa căng thẳng cực hiệu quả.