Những tin nhắn chứng tỏ không ai "phũ như người yêu cũ"

29/10/2017, 09:00 GMT+07:00

Một khi đã chia tay mà vẫn còn nhắn tin cho người cũ thì sẽ bị "phũ" sạch sẽ, "phũ" đẹp đẽ như thế này đây.

Một khi đã chia tay mà vẫn còn nhắn tin cho người cũ thì sẽ bị "phũ" sạch sẽ, "phũ" đẹp đẽ như thế này đây.