Những tiếng kêu của động vật "yêu không chịu được"

13/07/2015, 16:06 GMT+07:00

Bạn có biết những loài vật nào có tiếng kêu đáng yêu nhất không?

Bạn có biết những loài vật nào có tiếng kêu đáng yêu nhất không?