Những thông báo tuyển dụng "chất nhất Việt Nam"

25/04/2016, 19:00 GMT+07:00

Đọc phải những báo tuyển dụng như thế này, không biết có ai muốn ứng không?


"Hiện này chúng tôi đang cần tuyển nhân viên điều phối và sắp xếp xe tại quán, hay nói trắng ra là GIỮ XE... Sự quan trọng của công việc là luôn nắm giữ hàng tỷ đồng, nếu mất thì xác định. Thường xuyên nói chuyện với hot girl..." (Ảnh: Internet)
"Hiện này chúng tôi đang cần tuyển nhân viên điều phối và sắp xếp xe tại quán, hay nói trắng ra là GIỮ XE... Sự quan trọng của công việc là luôn nắm giữ hàng tỷ đồng, nếu mất thì xác định. Thường xuyên nói chuyện với hot girl..." (Ảnh: Internet)


Không biết công việc làm chồng như thế nào nhưng nghe có vẻ quá hấp dẫn. (Ảnh: Internet)
Không biết công việc làm chồng như thế nào nhưng nghe có vẻ quá hấp dẫn. (Ảnh: Internet)


"Dù đã có 70 nhân sự tuyệt vời nhưng lại không có những nhân sự phù hợp". Là lí do tuyển thêm nhân sự. (Ảnh: Internet)
"Dù đã có 70 nhân sự tuyệt vời nhưng lại không có những nhân sự phù hợp". Là lí do tuyển thêm nhân sự. (Ảnh: Internet)


Ngoại hình ai nhìn cũng thích nghe có vẻ hơi căng. (Ảnh: Internet)
Ngoại hình ai nhìn cũng thích nghe có vẻ hơi căng. (Ảnh: Internet)


Thông báo tuyển dụng này thì giống như là một bức tâm thư gửi đứa bạn thân hơn. (Ảnh: Internet)
Thông báo tuyển dụng này thì giống như là một bức tâm thư gửi đứa bạn thân hơn. (Ảnh: Internet)


Tuyển nhân sự "kiếm việc" cùng mình cũng là một hình thức tuyển nhân sự. (Ảnh: Internet)
Tuyển nhân sự "kiếm việc" cùng mình cũng là một hình thức tuyển nhân sự. (Ảnh: Internet)


Sinh viên chuẩn "chỉ việc chơi, tiền bay tới". (Ảnh: Internet)
Sinh viên chuẩn "chỉ việc chơi, tiền bay tới". (Ảnh: Internet)


"Lưu ý: Giới tính nữ phải tương đồng với ngoại hình". (Ảnh: Internet)
"Lưu ý: Giới tính nữ phải tương đồng với ngoại hình". (Ảnh: Internet)

Không biết phải làm việc gì, như thế nào nhưng đọc những thông báo tuyển dụng này thật khiến người ta cười không thể nhắt được mồm.