Những thói quen "đáng xấu hổ" mà bạn luôn bị bắt gặp

06/10/2014, 21:00 GMT+07:00

Ai cũng từng một lần trong đầu có những thói quen hơi... "mất mặt" luôn khiến bạn muốn trốn xuống đất nếu bị bắt gặp.

Ai cũng từng một lần trong đầu có những thói quen hơi... "mất mặt" luôn khiến bạn muốn trốn xuống đất nếu bị bắt gặp. Chẳng hạn như ăn vụng, tự ngửi mùi hôi cơ thể, nói chuyện với thức ăn... Nhưng mà không sao, ai mà chẳng một lần làm thế trong đời phải không?