Khóc ròng với những tấm ảnh chứng tỏ đời không đẹp như mơ

15:55 08/06/2017

Nhiều lúc, thứ ta nhận được chẳng giống với điều ta mong đợil, và quả thật là ước mơ nhiều mà có được chẳng bao nhiêu hết! Cùng xem thử những thứ trong tưởng tượng khi bước ra đời thực sẽ thành ra thế nào nhé!


Có ai ngờ ngày kia em tin vào quảng cáo, để rồi cào cấu mãi màu cũng chẳng trôi!
Có ai ngờ ngày kia em tin vào quảng cáo, để rồi cào cấu mãi màu cũng chẳng trôi!


Anh hàng thật anh lung linh tỏa sáng, em hàng nhái dù đèn có sáng mấy cũng như không!
Anh hàng thật anh lung linh tỏa sáng, em hàng nhái dù đèn có sáng mấy cũng như không!


Người ta đẹp người ta làm mẫu, em không đẹp em làm ẩu cho xong!
Người ta đẹp người ta làm mẫu, em không đẹp em làm ẩu cho xong!


Trứng người ta tròn to cứng chắc, khắc phát nào y nguyên phát ấy. Trứng nhà em cũng hô vang "tròn to cứng chắc", vậy mà đụng chỗ nào bể nát chỗ ấy ngay!
Trứng người ta tròn to cứng chắc, khắc phát nào y nguyên phát ấy. Trứng nhà em cũng hô vang "tròn to cứng chắc", vậy mà đụng chỗ nào bể nát chỗ ấy ngay!


Bàn tay năm ngón lung linh lấp lánh, năm ngón một bàn tay gớm ghiết hết muốn nhìn!
Bàn tay năm ngón lung linh lấp lánh, năm ngón một bàn tay gớm ghiết hết muốn nhìn!


Hàng chất lượng thì quấn cuộn tròn tròn, riêng em hàng fake thì lọn lọn dây giăng.
Hàng chất lượng thì quấn cuộn tròn tròn, riêng em hàng fake thì lọn lọn dây giăng.


Đèn người ta lung linh hương cam thoang thoảng, đèn nhà mình hừng hực mém cháy nhà!
Đèn người ta lung linh hương cam thoang thoảng, đèn nhà mình hừng hực mém cháy nhà!


Em chỉ đẹp khi còn nguyên trứng, vỡ đôi rồi nhìn riết chẳng giống ai!
Em chỉ đẹp khi còn nguyên trứng, vỡ đôi rồi nhìn riết chẳng giống ai!


Khi còn tuyết em vui biết mấy, tuyết tan rồi cố mấy cũng nổi trôi!
Khi còn tuyết em vui biết mấy, tuyết tan rồi cố mấy cũng nổi trôi!


Con người ta đung trước đưa sau, con mình kẹt cứng như cây bên đường!
Con người ta đung trước đưa sau, con mình kẹt cứng như cây bên đường!


Niềm tin em trao cả cho anh chủ tiệm, để rồi anh ấy nỡ lòng nào "bóp nát" quả đầu em!
Niềm tin em trao cả cho anh chủ tiệm, để rồi anh ấy nỡ lòng nào "bóp nát" quả đầu em!


Mắt to tròn mắt vẽ gì cũng đẹp, em liền thử mà kết quả hổ báo cũng chào thua!
Mắt to tròn mắt vẽ gì cũng đẹp, em liền thử mà kết quả hổ báo cũng chào thua!

(Nguồn ảnh: Internet)