Những tai nạn... "thốn" tê người của tháng 10

Những tai nạn "khó đỡ" khiến bạn không thể lường trước.

Những tai nạn "khó đỡ" khiến bạn không thể lường trước.

Tai nạn khó đỡ