Những tai nạn... "thốn" tê người của tháng 10

08/11/2014, 08:00 GMT+07:00

Những tai nạn "khó đỡ" khiến bạn không thể lường trước.

Những tai nạn "khó đỡ" khiến bạn không thể lường trước.