Những tai nạn dở khóc dở cười khiến người xem... "té ghế"

18/05/2015, 15:02 GMT+07:00

Trong cuộc sống, không phải hành động nào cũng có kết quả hoàn hảo, đôi khi nó sẽ dẫn bạn vào thế "dở khóc dở cười" như thế này.

Trong cuộc sống, không phải hành động nào cũng có kết quả hoàn hảo, đôi khi nó sẽ dẫn bạn vào thế "dở khóc dở cười" như thế này.


	
	Đang diễn hăng thì... xe đạp gãy sườn
Đang diễn hăng thì... xe đạp gãy sườn


	
	Màn hóa thân thành Tarzan thất bại
Màn hóa thân thành Tarzan thất bại


	
	Tai nạn nhớ đời khi trượt ván
Tai nạn nhớ đời khi trượt ván