Những tác hại khủng khiếp đến sức khoẻ khi chơi Pokemon Go

14/08/2016, 15:00 GMT+07:00

Dù mục đích ban đầu của nhà sản xuất Pokemon Go là rèn luyện sức khoẻ nhưng có thể thấy việc chơi trò này cũng hại sức khoẻ không kém.

Dù mục đích ban đầu của nhà sản xuất Pokemon Go là rèn luyện sức khoẻ nhưng có thể thấy việc chơi trò này cũng hại sức khoẻ không kém.