Những sự thật về chuyện "thả bom"

Chẳng hạn như tốc độ một lần "xì hơi" được đo lên tới 3,04m/s.

Chẳng hạn như tốc độ một lần "xì hơi" được đo lên tới 3,04m/s.

CTV - Buzzfeed | 15/04/2014