Những sự thật về chuyện "thả bom"

15/04/2014, 20:30 GMT+07:00

Chẳng hạn như tốc độ một lần "xì hơi" được đo lên tới 3,04m/s.

Chẳng hạn như tốc độ một lần "xì hơi" được đo lên tới 3,04m/s.