Những "sự thật" hoàn toàn sai lầm mà thầy cô vẫn dạy bạn

01/03/2014, 16:00 GMT+07:00

Những kiến thức thường thức và lịch sử mà ai cũng nghĩ là chính xác thực chất lại không như chúng ta được học trên lớp.

Những kiến thức thường thức và lịch sử mà ai cũng nghĩ là chính xác thực chất lại không như chúng ta được học trên lớp.