Những "siêu thú" chỉ có trong truyền thuyết

Cực kỳ "ảo" với những động vật có khả năng không tưởng.

Cực kỳ "ảo" với những động vật có khả năng không tưởng như nhảy dù, trượt ván và đi thăng bằng trên dây.

CTV - Indie PR | 16/07/2014