Những sao ngoại xây dựng sự nghiệp và nổi tiếng ở showbiz Việt

25/08/2016, 12:06 GMT+07:00

Hari Won, Hary Lu, Thanh Bùi, Kyo York là những ngôi sao sinh ra và lớn lên tại nước ngoài nhưng lại thành danh và khởi nghiệp tại Việt Nam.

Hari Won, Hary Lu, Thanh Bùi, Kyo York là những ngôi sao sinh ra và lớn lên tại nước ngoài nhưng lại thành danh và khởi nghiệp tại Việt Nam.