Những quy tắc cần biết để bảo vệ trẻ em trước nạn ấu dâm

20/03/2017, 18:00 GMT+07:00

Những quy tắc sau đây sẽ giúp bạn có nhận thức đúng đắn hơn trong cách dạy dỗ trẻ em. Đồng thời, đây cũng là những cách dạy cho trẻ có thể tự phòng vệ trước kẻ ấu dâm.

ấu dâm, kẻ ấu dâm, cách đề phòng kẻ ấu dâm, quy tắc đề phòng kẻ ấu dâm, quy tắc bảo vệ trẻ khỏi kẻ ấu dâm
Cơ thể trẻ là của riêng trẻ, không ai được phép chạm vào nếu trẻ không đồng ý.

ấu dâm, kẻ ấu dâm, cách đề phòng kẻ ấu dâm, quy tắc đề phòng kẻ ấu dâm, quy tắc bảo vệ trẻ khỏi kẻ ấu dâm
Đây là thói quen không tốt của nhiều người lớn, làm cho trẻ nghĩ rằng việc chạm vào bộ phận nhạy cảm là bình thường.

ấu dâm, kẻ ấu dâm, cách đề phòng kẻ ấu dâm, quy tắc đề phòng kẻ ấu dâm, quy tắc bảo vệ trẻ khỏi kẻ ấu dâm
Sự quan tâm của gia đình luôn là biện pháp cần thiết nhất.

Chia sẻ video này với 2 hashtag #NGƯNGXÂMHẠI, #BẢOVỆTRẺEM để cùng lên tiếng và đẩy lùi nạn xâm hại tình dục trẻ em!