Những phụ nữ "đứng đầu toàn cầu" với những kỷ lục Guinness "không giống ai"

20/10/2017, 13:00 GMT+07:00

Những phụ nữ đã ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2018 với những "thành tích" kỳ quặc mà thiên hạ không ai địch nổi.