những phát biểu

NHỮNG PHÁT BIỂU - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đây chính là những điểm quan trọng khiến Mark Zuckerberg và Facebook 'ăn điểm' trong phiên điều trần

Đây chính là những điểm quan trọng khiến Mark Zuckerberg và Facebook "ăn điểm" trong phiên điều trần

Xã hội

Mark Zuckerberg đã thể hiện rất tốt trong phiên điều trần với các Thượng nghị sĩ, qua đó anh cũng đề cập đến những cách thay đổi Facebook dù chưa cụ thể

Xem thêm