Những pha tẩu thoát "không ai đỡ nổi" khi bất ngờ bị dọa ma vào ngày Halloween

28/10/2017, 19:00 GMT+07:00

Có lẽ chính các "khổ chủ" khi xem lại những hình ảnh này cũng phải tự hỏi sao lúc ấy mình có thể phản ứng "khó đỡ" như vậy.