Những pha đen đủi

NHỮNG PHA ĐEN ĐỦI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Không phải bạn, đây mới là những thanh niên 'số nhọ' chẳng biết may mắn là gì

Không phải bạn, đây mới là những thanh niên "số nhọ" chẳng biết may mắn là gì

Cộng đồng mạng

Nếu nghĩ rằng cuộc đời mình đã bế tắc đen đủi lắm rồi thì khi gặp những tình huống dưới đây hẳn bạn sẽ phải cảm ơn đời vì đã nương tay với mình chán.

Hãy nhìn những "thánh nhọ" này để thấy mình... còn lâu mới "nhọ" bằng

Cộng đồng mạng

Không phải thứ 6 ngày 13, hay tháng “cô hồn”, nhưng những nhân vật này vẫn chịu những pha đen đủi "vô đối".

Xem thêm