Những nơi tuyệt vời nhất thế giới để sống ở tuổi 20

21/04/2014, 12:00 GMT+07:00

Tuồi 20 chỉ trải qua một lần trong đời, và những nơi sau đây sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất của tuổi trẻ.

Tuồi 20 chỉ trải qua một lần trong đời, và những nơi sau đây sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất của tuổi trẻ.