Những nỗi khổ không ai thấu của "chân ngắn"

24/04/2015, 15:00 GMT+07:00

Người ta hay nói chân ngắn dễ thương, trẻ trung, lâu già... nhưng ngoài những lợi ích đó thì còn quá trời "nỗi đau thầm kín".

Người ta hay nói chân ngắn dễ thương, trẻ trung, lâu già... nhưng ngoài những lợi ích đó thì còn quá trời "nỗi đau thầm kín".


	
	Hay bị nhấc bổng lên
Hay bị nhấc bổng lên


	
	Trở thành chỗ gác tay tiện lợi
Trở thành chỗ gác tay tiện lợi


	
	Lấy đồ ở chỗ sâu cũng cực như lấy đồ trên cao
Lấy đồ ở chỗ sâu cũng cực như lấy đồ trên cao