Những nhóm nhạc thần tượng đứng trước thềm tan rã vì hết hạn hợp đồng

15/01/2016, 17:21 GMT+07:00

2016 được xem là năm định mệnh với hàng loạt nhóm nhạc thần tượng Kpop đã ra mắt trong giai đoạn 2007-2009.

2016 được xem là năm định mệnh với hàng loạt nhóm nhạc thần tượng Kpop đã ra mắt trong giai đoạn 2007-2009, khi hợp đồng của họ sẽ được thanh lý với công ty hiện tại. Thông thường từng thành viên trong nhóm sẽ có thời hạn hợp đồng khác nhau, tuy nhiên hợp đồng trung bình của một nhóm nhạc Kpop sẽ là 7 năm và có rất nhiều nhóm đang cán mốc này.

Những nhóm nhạc thần tượng đứng trước thềm tan rã vì hết hạn hợp đồng

Những nhóm nhạc thần tượng đứng trước thềm tan rã vì hết hạn hợp đồng

Những nhóm nhạc thần tượng đứng trước thềm tan rã vì hết hạn hợp đồng

Những nhóm nhạc thần tượng đứng trước thềm tan rã vì hết hạn hợp đồng

Những nhóm nhạc thần tượng đứng trước thềm tan rã vì hết hạn hợp đồng

Những nhóm nhạc thần tượng đứng trước thềm tan rã vì hết hạn hợp đồng