Hàng hiếm Kpop: Những nhóm nhạc sở hữu các thành viên đều “tài giỏi ngang cơ”

26/07/2017, 20:40 GMT+07:00

Có những nhóm nhạc Kpop mà tất cả các thành viên đều ngang tài ngang sức, thậm chí khi họ đổi vai trò cho nhau thì hiệu quả vẫn tương tự

Trong một nhóm nhạc Kpop, các thành viên thường sẽ có một vị trí chủ chốt phù hợp nhất với thế mạnh của bản thân để tỏa sáng như hát chính, hát bè, nhảy chính, visual,…Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những nhóm nhạc rất xuất sắc khi tất cả các thành viên đều ngang tài ngang sức, thậm chí khi đổi vai trò cho nhau thì hiệu quả vẫn tương tự.