Những nhân vật hoạt hình khiến bạn muốn ôm nhất

08/11/2014, 18:00 GMT+07:00

Chắc hẳn là đã không dưới 1 lần các bạn ước mình có thể ôm một nhân vật hoạt hình nào đó đúng không?

Chắc hẳn là đã không dưới 1 lần các bạn ước mình có thể ôm một nhân vật hoạt hình nào đó đúng không ?

Dưới đây là những nhân vật hoạt hình khiến bạn phải muốn ôm thật chặt vào lòng


	
	Baloo trong The Jungle Book
Baloo trong The Jungle Book


	
	Bambi trong bộ phim Chú nai Bambi
Bambi trong bộ phim Chú nai Bambi


	
	Mới đây nhất là Baymax trong Big Hero 6
Mới đây nhất là Baymax trong Big Hero 6


	
	Bạn còn nhớ Dug trong bộ phim Up không ?
Bạn còn nhớ Dug trong bộ phim Up không ?


	
	Dumbo đáng yêu trong bộ phim Chú Voi Dumbo
Dumbo đáng yêu trong bộ phim Chú Voi Dumbo


	
	Và không ai có thể quên được những chú Minion tinh nghịch trong Despicable me
Và không ai có thể quên được những chú Minion tinh nghịch trong Despicable me


	
	Rhino trong Bolt
Rhino trong Bolt


	
	Thumper trong Chú nai Bambi
Thumper trong Chú nai Bambi


	
	Răng Sún trong Người Huấn Luyện Rồng
Răng Sún trong Người Huấn Luyện Rồng


	
	Totoro trong 'Hàng xóm của tôi là Totoro'
Totoro trong "Hàng xóm của tôi là Totoro"


	
	Hay Wall-e đáng yêu trong bộ phim Wall-e
Hay Wall-e đáng yêu trong bộ phim Wall-e

 


	
	Và cả chú ngựa hổ báo Maximus và tắc kè Pascal mắt to siêu đáng yêu trong Tangle
Và cả chú ngựa hổ báo Maximus và tắc kè Pascal mắt to siêu đáng yêu trong Tangle