Choáng với kho báu "khủng" ẩn sau những món đồ "ve chai"

11/01/2016, 12:30 GMT+07:00

Vô tình mua được hàng giá rẻ với số tiền ít ỏi, không ai ngờ sau lưng chúng là cả một gia tài trị giá nhiều tỉ đồng.

Vô tình mua được hàng giá rẻ với số tiền ít ỏi, không ai ngờ sau lưng chúng là cả một gia tài trị giá nhiều tỉ đồng.

Theo nguồn: VivuVideo

Choáng với kho báu

Choáng với kho báu

Choáng với kho báu

Choáng với kho báu