Những nghề "việc nhẹ lương cao" không ai dám làm

25/12/2015, 18:50 GMT+07:00

Cho cá sấu ăn, chơi đùa cùng sư tử hay tắm rửa cho cọp,... Bạn có dám thử không?

Cho cá sấu ăn, chơi đùa cùng sư tử hay tắm rửa cho cọp,... Bạn có dám thử không?

Những nghề

Những nghề

Những nghề