Những nam thần Hoa ngữ toàn đóng phim hot nhưng không thể nổi tiếng

11/03/2016, 12:00 GMT+07:00

Dù đã tham gia rất nhiều bộ phim hot, nhưng họ vẫn chỉ là những diễn viên hạng B không thể vươn lên hàng ngũ đứng đầu.

Đây là mẫu số chung cho những mĩ nam Hoa ngữ như Hà Thịnh Minh, Trương Trí Nghiêu, Ngô Kinh, Đồng Đại Vỹ, Nghiêm Khoan, Kiều Chấn Vũ...

Những nam thần Hoa ngữ toàn đóng phim hot nhưng không thể nổi tiếng

Những nam thần Hoa ngữ toàn đóng phim hot nhưng không thể nổi tiếng

Những nam thần Hoa ngữ toàn đóng phim hot nhưng không thể nổi tiếng